Mansuroğlu Mh. Ankara Cd. Gümüş Plaza No: 71/3, Bayraklı, İzmir

  • turkish
  • english
  • german
  • french
  • chinese
Mühendislik Çözümleri 1

Mühendislik Çözümleri 2

MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ

Mühendislik faliyetleri, uluslararası standart ve kodların kullanımıyla ilerlemektedir. Ilgili EN, ASME, API gibi genel mühendislik ve tasarım standartlarının yanısıra, söz konusu proses şartlarına uygun ve alanında daha detaylı hazırlanmış kodlar (TEMA, EJMA vs) da kullanılmaktadır.

Bu kapsamda verilen hizmetler:

 1. ᠅ Borulama layout çizimi,
 2. ᠅ Boru Hatlarının izometrik çizimleri,
 3. ᠅ Ekipman yerleşimi,
 4. ᠅ İmalat ve montaj resimlerinin hazırlanması,
 5. ᠅ P&I diyagramlarının oluşturulması,
 6. ᠅ Borulama ve ekipman speklerinin hazırlanması,
 7. ᠅ Stres analizleri,
 8. ᠅ Sonlu eleman analizleri,
 9. ᠅ Basınçlı kap tasarım ve stres analizlerinin yapılması,
 10. ᠅ Elektrik, otomasyon, enstrüman ve kontrol sistemleri,
 11. ᠅ Proje fizibilite analizleri,
 12. ᠅ 3D modelleme

Proje Yönetimi

Projelerde verim ve performansı geliştirmek, kaynak israfını azaltmak, maliyetleri ve proje sürelerini düşürmek, istenen kalite seviyelerine erişmek için, yapılması önerilen proje yönetim modelini tespit etmek hayati önemi haizdir.


Bir projenin başarısı, onu planlarken harcanan çaba, gösterilen özen ve proje ekibinin yetenekleri ile doğru orantılıdır. Bu nedenle proje yönetimi, detaylı planlama, disiplin ve proje süreçlerinde ciddi hassasiyet gerektiren bir konudur.


Forent Enerji, yurt içi ve yurt dışında, müşterilerine proje yönetimi konusunda hizmet verebilecek deneyim ve gerekli teknolojik donanıma sahiptir ve prensip olarak, proje yönetim hizmetleri ISO 9001 KYS çerçevesinde oluşturulmuş süreçlerin bir bütünü şeklinde ilerlemektedir.


Forent Enerji’de proje yönetimi, bu hassas konuları mümkün olan en doğru şekilde yönetebilmek üzere gerekli eğitimleri almış, üst düzeyde donanımlı, analitik düşünebilen ve çözüm odaklı çalışabilen idarecilerden oluşmaktadır.


Proje yönetimi çerçevesinde ilerletilen süreçleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:


 1. ᠅ Proje şartname ve sözleşmelerinin oluşturulması,
 2. ᠅ Uygun taşeron seçiminin yapılması, taşeron sözleşmelerinin hazırlanması ve yönetimi,
 3. ᠅ Kalite kontrol hizmetlerinin yönetimi,
 4. ᠅ Kalite dökümasyonunun hazırlanması,
 5. ᠅ Mühendislik ve tasarım süreçlerinin yönetimi,
 6. ᠅ Malzeme spesifikasyonlarının hazırlanması ve onay süreçlerinin yönetimi,
 7. ᠅ Satın alma dökümanlarının hazırlanarak, tüm satın alma süreçlerinin yönetimi,
 8. ᠅ Oluşabilecek idari, finansal ve mühendislik risklerinin yönetimi vs...