Mansuroğlu Mh. Ankara Cd. Gümüş Plaza No: 71/3, Bayraklı, İzmir

  • turkish
  • english
  • german
  • french
  • chinese
Montaj Hizmetleri 1

Montaj Hizmetleri 2

MONTAJ HİZMETLERİ

Forent Enerji yurt içinde ve yurt dışında her türlü endüstriyel tesis montaj ve devreye alma deneyimlerine sahiptir. Bu kapsama, kritik ve stratejik önemi haiz uluslararası özel projeler de dahildir.

Bununla ilgili olarak verilen hizmetler aşağıdaki gibidir:

 1. ᠅ Trijenerasyon ve kojenerasyon uygulamaları,
 2. ᠅ Gaz türbini, gaz motoru vb. ekipman montajları,
 3. ᠅ Su borulu kazan ve atık ısı kazanı montajları,
 4. ᠅ Pompa grupları, eşanjör, kurutucu ve kompresör gibi proses ekipmanlarının montajı,
 5. ᠅ Kazan ve yardımcı tesisler aralarındaki borulama işleri,
 6. ᠅ WHR, CHP projeleri ve enerji santralleri,
 7. ᠅ Akaryakıt ve petrokimya depolama tesisleri,
 8. ᠅ Endüstriyel tesisler ve arıtma tesisleri,
 9. ᠅ Saha borulamaları,
 10. ᠅ Yeraltı ve yerüstü boru hatları,
 11. ᠅ Demir çelik ve çimento fabrikaları elektromekanik montajları,
 12. ᠅ Elektrik ve otomasyon sistemleri,
 13. ᠅ Enerji geri kazanım sistemleri (ekonomizer ve blöf sistemleri)
 1. Bakım ve Revizyon
 2. ᠅ Enerji santralleri revizyon ve bakım işlemleri,
 3. ᠅ Endüstriyel tesislerde ekipmanların demontajı, taşınması ve yeni yerlerine montajı,
 4. ᠅ Tesislerin planlı veya acil duruşları sırasında, sistemlerin değiştirilmesi, geliştirilmesi için gerekli modifikasyonlar,
 5. ᠅ İşletmenin sorunsuz devamlılığının sağlanması için gerekli bakım hizmetleri